publicerad: 2021  
rangera in rangerade rangerat
verb
rangera in´
äv. fast sammansättn., se inrangera hänföra till viss grupp eller dylikt
rangera in någon/något (bland några)
rangera in någon (bland några)
rangera in något (bland några)
han brukar rangeras in bland karaktärs­skådespelarna
belagt sedan 1913
rangera ininrangerande, inrangering