publicerad: 2021  
randstat rand­staten rand­stater
rand|­stat·en
substantiv
ran`dstat
stat som är belägen i ut­kanten av större om­råde vanligen en världs­del; vanligen med an­tydan om utanförskap äv. på annat sätt (ekonomiskt, politiskt etc.)
EU-förespråkarna talade om risken för att ett Sverige utan­för EU skulle degraderas till en rand­stat
belagt sedan 1923