publicerad: 2021  
reaktionstid reaktions­tiden reaktions­tider
re·akt·ions|­tid·en
substantiv
[-∫o`ns-]
sär­skilt psykologi tid som går åt för att hinna reagera på visst stimulus
olika förare kan ha olika lång reaktions­tid i samma över­raskande situation i trafiken
belagt sedan 1885