publicerad: 2021  
reaktivera reaktiverade reaktiverat
verb
reaktive´ra
göra aktiv på nytt
någon reaktiverar någon/något
någon reaktiverar någon
någon reaktiverar något
spec. göra giltig eller an­vändbar på nytt
reaktivera licensen; reaktivera kortet
belagt sedan 1887
reaktiverareaktivering