publicerad: 2021  
realisationsvinst realisations­vinsten realisations­vinster
re·al·is·at·ions|­vinst·en
substantiv
[-∫o`ns-]
vinst som upp­stått genom icke yrkes­mässig avyttring av egendom som under­gått värde­stegring
en realisationsvinst (belopp)
belagt sedan 1913