publicerad: 2021  
redaktionssekreterare redaktions­sekreteraren, plural redaktions­sekreterare, bestämd plural redaktionssekreterarna
re·dakt·ions|­se·kret·er·ar·en
substantiv
[-∫o`ns-]
bi­trädande chef för en redaktion vid tidning eller dylikt
belagt sedan 1888