publicerad: 2021  
redare redaren, plural redare, bestämd plural redarna
red·ar·en
substantiv
re`dare
person som äger handels- eller passagerar­fartyg och driver sjö­fart
JFR rederi
belagt sedan 1486 (Stockholms Stads Tänkeböcker); fornsvenska redhare; av lågtyska reder med samma betydelse, till reden 'göra färdig'; jfr ur­sprung till 3reda 1