publicerad: 2021  
redutt redutten redutter
redutt·en
substantiv
redutt´
mest historiskt mindre, sluten skans som an­vänds som plats för eld­givning i alla riktningar
belagt sedan 1621; av franska redoute med samma betydelse; av ita. ridotto 'tillflykts­ort; skans'; nära besläktat med reducera