publicerad: 2021  
reell reellt reella
re·ell
adjektiv
reell´
1 ofta i fackspråkliga samman­hang som finns i världen och är fullt märkbar och inte obetydlig
en reell standardförbättring; ett reellt behov; en reell löneökning; få en reell chans
reella tal se tal
belagt sedan 1662; av franska réel; av samma urspr. som real
2 som i (den egentliga) grunden ut­gör (personen el.) före­teelsen som fram­går av samman­hanget, i mots. till hur det (ytligt sett) före­faller vara
formellt hade premiär­ministern makten, men den reelle ledaren var försvars­ministern
belagt sedan 1678