publicerad: 2021  
reflex reflexen reflexer
re·flex·en
substantiv
reflex´
1 kort­varigt åter­sken
ljusreflex; solreflex
en reflex (från något)
en reflex (av någon/något)
en reflex (av någon)
en reflex (av något)
en reflex från glas­ögonen
någon gång äv. bildligt
han är bara en blek reflex av sin berömde far
belagt sedan 1811; av franska réflexe med samma betydelse; till reflektera
2 liten bricka eller band av reflekterande material anv. i trafiken, främst av fot­gängare eller cyklister
reflexband; reflexmärke; reflexväst
att an­vända reflex efter mörkrets in­brott kan vara livs­avgörande
belagt sedan 1946
3 snabb kroppslig reaktion som inte är vilje­styrd och som vanligen yttrar sig i rörelse
reflexrörelse; knäreflex; pupillreflex
han hade normala reflexer; hon skyddade an­siktet av ren reflex
äv. om handling som verkar automatisk
han strök handen genom håret som ett slags omedveten reflex
betingad reflex inte vilje­styrd reaktion på in­lärt stimulus
belagt sedan 1872