publicerad: 2021  
reformator reformatorn reformatorer
substantiv
reforma`tor
samhälls­om­danare
han är snarare ideolog än reformator
sär­skilt om en­dera av de fram­trädande ledarna in­om den tidiga protestantiska rörelsen
reformatorerna Luther och Calvin; Luther kallas ofta "den store reformatorn"
belagt sedan 1714; till reformera