publicerad: 2021  
reformera reformerade reformerat
verb
reforme´ra
genom­föra reform av
någon reformerar något
sociallagstiftningen reformerades successivt; deklarations­rutinerna har reformerats och förenklats
belagt sedan 1495 (Stockholms stads tänkeböcker); fornsvenska reformera; via tyska, franska av lat. reforma´re 'åter­ställa; om­forma; reformera'; jfr ur­sprung till 1form, formera
reformerareformerande, reformering