publicerad: 2021  
reform reformen reformer
re·form·en
substantiv
[-får´m]
(sam­hällelig) förändring som genom­förs i normal (demokratisk) ordning
reformarbete; reformprogram; reformtakt; reformvänlig; jordreform; skattereform; stavningsreform
en reform (av något)
genom­gripande reformer; demokratiska reformer; genom­föra en reform; en reform av val­systemet; radikala sociala reformer men ingen revolution
verbala reformer reformer utan egentligt inne­håll (men med byte av beteckningar)verbala reformer leder sällan till någon verklig förändring
belagt sedan 1750; av franska réforme med samma betydelse; till reformera