publicerad: 2021  
tonnage tonnaget
substantiv
[-a´∫]
1 mått på ett far­tygs volym, lastnings­förmåga eller vikt
registertonnage
belagt sedan 1887; av franska tonnage med samma betydelse, till tonne 'tunna; tusen kilo'
2 total upp­sättning far­tyg in­om ett rederi, en flotta, ett land eller dylikt
handelstonnage
halva tonnaget behövde förnyas
belagt sedan 1776