publicerad: 2021  
registerton register­tonnet, plural register­ton, bestämd plural register­tonnen
reg·ister|­tonn·et
substantiv
regis`terton
delvis historiskt en mått­enhet för ett far­tygs in­vändiga volym mot­svarande ung. 2,8 kubik­meter
bruttoregisterton; nettoregisterton
belagt sedan 1865; av engelska register ton med samma betydelse