publicerad: 2021  
reglementsvidrig reglements­vidrigt reglements­vidriga
regle·ments|­vidr·ig
adjektiv
reglemen`tsvidrig
som strider mot reglementet
reglements­vidrig klädsel; han tog sig en reglements­vidrig tupp­lur
belagt sedan 1893