publicerad: 2021  
reglering regleringen regleringar
regl·er·ing·en
substantiv
regle´ring
1 det att reglera något särsk. om statligt in­gripande på den fria marknaden
detaljreglering; hyresreglering; indexreglering; prisreglering
reglering (av något/sats)
reglering (av något)
reglering (av sats)
belagt sedan 1777
2 något formellt menstruation
ute­bliven reglering
belagt sedan 1805