publicerad: 2021  
regleringsbrev reglerings­brevet, plural reglerings­brev, bestämd plural reglerings­breven
regl·er·ings|­brev·et
substantiv
regle`ringsbrev
med­delande från regeringen som inne­håller mål- och resultat­krav på viss myndighet och dess finansiella förut­sättningar t.ex. hur stora an­slag myndigheten får an­vända
belagt sedan 1873