publicerad: 2021  
reguladetri reguladetrin
regula·de·trin
substantiv
reguladetri´
en elementär metod att med utgångs­punkt från tre kända tal beräkna ett fjärde
belagt sedan 1621; av medeltidslat. re´gula de tri´bus 'regel om tre (satser)'; jfr ur­sprung till 1regel!!