publicerad: 2021  
regression regressionen regressioner
re·gress·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 åter­gång till tidigare utvecklingsstadium och där­med ett barnsligare beteende, t.ex. vid en konflikt­situation
regressionsneuros
han genom­gick en regression från yngling till barn
belagt sedan 1823; av lat. regress´io 'tillbaka­gång'; jfr ur­sprung till regress
2 sänkning av havs­ytan i förhållande till an­gränsande land­yta
MOTSATS transgression
belagt sedan 1909
3 statistik vanligen i sammansättn. tendens hos ytterlighets­värden att vid en följande mätning komma närmare medel­värdet
regressionsanalys; regressionslinje
belagt sedan 1910