publicerad: 2021  
regulator regulatorn regulatorer
substantiv
regula`tor
an­ordning som i ett tekniskt förlopp håller viss faktor in­om bestämda gränser t.ex. tryck el. maskin­hastighet
belagt sedan 1734; till reglera