publicerad: 2021  
relativpronomen relativpronomenet, plural relativ­pronomen el. relativpronomina
re·lat·iv|­pro·nom·en·et
substantiv
re`lativpronomen el. rel`ativpronomen
pronomen som in­leder en bi­sats och syftar på ett ord i den över­ordnade satsen
relativ­pronomen är t.ex. "som" och "vilken"
belagt sedan 1843