publicerad: 2021  
relativsats relativ­satsen relativ­satser
re·lat·iv|­sats·en
substantiv
re`lativsats el. rel`ativsats
bi­sats som in­leds med relativ­pronomen
belagt sedan 1898