publicerad: 2021  
rendera renderade renderat
verb
[rende´-] äv. [raŋde´-]
ge i (materiellt) ut­byte om handling eller dylikt
något renderar någon något
en roman som renderade författaren flera litterära pris
äv. med av­seende på negativ på­följd eller dylikt
på­hoppet renderade honom tio minuters utvisning
äv. med konstruktions­växling resultera
något renderar i något
hans skandalösa upp­trädande renderade i tre månaders av­stängning
belagt sedan 1771; av franska rendre med samma betydelse; ur lat. redd´ere 'ge till­baka'; jfr ur­sprung till arrende, rendezvous, ränta
renderarenderande