publicerad: 2021  
reparera reparerade reparerat
verb
repare´ra
åter­ställa (skadat eller ut­slitet före­mål) i an­vändbart skick
någon reparerar något
reparera det trasiga stängslet; de hade inte råd att reparera huset
äv. med konstruktions­växling
reparera skadorna efter ovädret; reparera ett brott på propelleraxeln
äv. bildligt
reparera ett miss­tag
belagt sedan 1549; av lat. repara´re 'åter­ställa; laga'; jfr ur­sprung till parat
reparerareparerande, reparering, reparation