publicerad: 2021  
resolution resolutionen resolutioner
re·sol·ut·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
gemensamt offentligt ut­talande av mötesdeltagare eller dylikt
FN-resolution
en resolution (för/mot/om något/att+verb/sats)
en resolution (för något)
en resolution (för sats)
en resolution (för att+verb)
en resolution (mot något)
en resolution (mot sats)
en resolution (mot att+verb)
en resolution (om något)
en resolution (om sats)
en resolution (om att+verb)
mötet an­tog en resolution mot upp­rustningen
belagt sedan 1792