publicerad: 2021  
resonör resonören resonörer
re·son·ör·en
substantiv
resonö´r
person i litterärt (sär­skilt dramatiskt) verk, som har till upp­gift att föra det sunda förnuftets talan och ibland att vara författarens språk­rör
belagt sedan 1722; av franska raisonneur med samma betydelse; till resonera