publicerad: 2021  
resorbera resorberade resorberat
verb
resorbe´ra
sär­skilt i medicinska samman­hang suga upp
resorbera något
tarmen hade svårt att resorbera saltet
belagt sedan 1839; av lat. resorbe´re 'åter dricka'; jfr ur­sprung till absorbera
resorberaresorberande, resorbering, resorption