publicerad: 2021  
resonera bort resonerade resonerat
verb
[bårt´]
äv. fast sammansättn., se bortresonera förklara bort genom att argumentera
någon resonerar bort något/sats
någon resonerar bort något
någon resonerar bort sats
det går inte att resonera bort att höga skatter kan vara skadliga för ekonomin
belagt sedan 1780
resonera bortbortresonerande, bortresonering