publicerad: 2021  
respiratorisk respiratoriskt respiratoriska
re·spir·at·or·isk
adjektiv
respirato´risk
sär­skilt medicin som har att göra med andning
respiratorisk insufficiens
belagt sedan 1840