publicerad: 2021  
respondent respondenten respondenter
re·spond·ent·en
substantiv
responden´t
person som försvarar sin doktors­avhandling vid disputation
belagt sedan 1647; till lat. responde´re 'svara'; jfr ur­sprung till korrespondera