publicerad: 2021  
respons responsen responser
re·spons·en
substantiv
[-ån´s]
psykologi (märkbar) reaktion på viss yttre retning
() respons (något)
behavioristerna försökte beskriva psykologiska förlopp med hjälp av stimulus och respons
spec. (i allmän­språket) gensvar
positiv respons; negativ respons
(få/ge) respons (något)
() respons (något)
(ge) respons (något)
hon fick fin respons på sitt förslag; han fick dålig respons av eleverna på det nya arbets­sättet; läraren gav individuell respons på studenternas texter
belagt sedan 1960-talet; av engelska response med samma betydelse; till lat. responde´re 'svara'