publicerad: 2021  
rimlexikon rimlexikonet, plural rim­lexikon äv. rimlexika, bestämd plural rim­lexikonen
rim|­lex·ik·on·et
substantiv
rim`lexikon
ord­bok som förtecknar ord som rimmar på var­andra vanligen i alfabetisk ordning från ord­sluten
belagt sedan 1779