publicerad: 2021  
rimlig rimligt rimliga
rim·lig
adjektiv
rim`lig
1 som det finns (förnuftig) an­ledning att tro på om tanke­gång eller dylikt
rimlig (att+verb)
en rimlig förklaring; en rimlig gissning; en rimlig hypotes; resonemanget verkade rimligt
belagt sedan 1721; till rim 'det som rimmar, passar'
2 som har så­dan om­fattning som det finns förnuftig an­ledning att kräva i viss situation
rimliga an­språk; ett rimligt pris; rimliga önske­mål; en rimlig begäran; få en rimlig chans; in­om rimliga gränser; ut­gifterna måste stå i rimlig proportion till ut­bytet
belagt sedan 1664