SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
gan`ska adverb i någor­lunda hög grad NollSYN.synonymtämligensynonymrelativt 1synonym2rätt 1 JFRcohyponymjämförelseviscohyponymförhållandevis hon tjänar ganska mycket pengaren ganska stor villavi kommer ganska snartsedan 1449 SOU; 1764 i sin nuv. bet.testamente upprättat i Åbo stift av riddaren Henrik Klasson (Arwidsson)fornsv. ganska ’mycket; högeligen’; av lågty. ganz, gans ’mycket; helt’; av om­diskuterat urspr.