publicerad: 2021  
ripa ripan ripor
rip·an
substantiv
ri`pa
typ av duv­stort skogs­höns som har tårna täckta av tjocka, dun­liknande fjädrar och lever i nordliga om­råden
äv. om mot­svarande mat­rätt
ett grill­spett på ripa
belagt sedan 1616; sv. dial. rypa, ripa; grundbet. 'spräcklig fågel'; jfr ur­sprung till rapphöna