publicerad: 2021  
ripost riposten riposter
ri·post·en
substantiv
[-pås´t]
svarsstöt i fäktning
äv. ut­vidgat till andra sporter el. spel
svarts bonde­offer var en stark ripost
äv. bildligt kvick och fyndig replik
belagt sedan 1841; av franska riposte, ita. riposta 'mot­stöt'; till lat. responde´re 'svara'