publicerad: 2021  
rivjärn riv­järnet, plural riv­järn, bestämd plural riv­järnen
riv|­järn·et
substantiv
ri`vjärn
1 ett köks­redskap som an­vänds till sönderdelning (genom rivning) av grön­saker, ost m.m.
riv parmesan­osten på ett riv­järn
belagt sedan 1506 (inventarieförteckning på Stäkeholm i Småland (Handlingar rörande Skandinaviens Historia)); fornsvenska rifiärn
2 var­dagligt; ned­sättande arg­sint kvinna
JFR ragata
hans riv­järn till fru
äv. om aggressiv person i all­mänhet
det behövs ett riv­järn i försvaret
belagt sedan 1880