publicerad: 2021  
rocaille rocaillen rocailler
substantiv
[råkaj´]
ett s-svängt ornament som är typiskt för rokokon
ur­sprungligen om en konst­gjord klippformation med sådana former i barockens träd­gårdar, fontäner m.m.
belagt sedan 1837; av franska rocaille med samma betydelse, till roc '(en) klippa'