publicerad: 2021  
rondskål rond­skålen rond­skålar
rond|­skål·en
substantiv
[rån`d-]
platt, av­lång skål som an­vänds in­om sjuk­vården t.ex. för upp­samling av kräkningar el. upphostningar
belagt sedan 1889