publicerad: 2021  
rond ronden ronder
rond·en
substantiv
[rån´d]
1 av­gränsad kamp­omgång i boxning vanligen på 3 minuter, före­gången och/el. följd av en minutlång paus
() en rond (mot någon)
ut­manaren blev ut­slagen i sjätte ronden
äv. om av­gränsad om­gång i annan typ av tävling
nord drog tre ronder klöver; tredje ronden i schackturneringen
ibland bildligt om annan typ av kamp
hon fick gå en hård rond mot chefen
belagt sedan 1919; av franska ronde med samma betydelse, till rond 'rund'; jfr ur­sprung till 1rund!!
2 rund­vandring av läkar­ledd grupp bland patienterna på sjukhus­avdelning
sjukhusrond
gå ronden; ronden börjar om fem minuter
äv. om gruppen
ronden lämnade av­delningen
äv. om rund­vandring i annat syfte var­dagligt
JFR ronda
krogrond; shoppingrond
belagt sedan 1683