publicerad: 2021  
ruda rudan rudor
rud·an
substantiv
ru`da
en karpfisk med hög, hoptryckt kropp före­kommande i två former, ofta i syre­fattigt, igenväxande vatten
dammruda; sjöruda
belagt sedan 1470 (i sammansättn. -damm); fornsvenska rudha; nära besläktat med röd