publicerad: 2021  
rudiment rudimentet, plural rudiment, bestämd plural rudimenten
rudi·ment·et
substantiv
rudimen´t
outvecklat eller tillbaka­bildat kroppsligt organ
ett rudiment (av/till något)
ett rudiment (av något)
ett rudiment (till något)
hos människan är blind­tarmens mask­formiga bi­hang ett rudiment
äv. bildligt om något som bara är på­börjat och än­nu outvecklat
den lilla gruppen var rudimentet till det som senare skulle ut­vecklas till ett forskningscentrum
belagt sedan 1806; av lat. rudimen´tum 'läro­spån; första försök', till rud´is 'rå; obe­arbetad'; jfr ur­sprung till rudis