publicerad: 2021  
ruderatmark ruderat­marken ruderat­marker
rud·er·at|­mark·en
substantiv
rudera`tmark
mark(område) som är fullt med skräp och av­fall
sop­tippar och andra ruderat­marker
belagt sedan 1904; till lat. rudera´tus 'sandig', till ru´dus 'grus'