publicerad: 2021  
ruderatväxt ruderat­växten ruderat­växter
rud·er·at|­växt·en
substantiv
rudera`tväxt
växt som före­kommer (som ogräs) på kväverik, röjd mark särsk. där av­fall lämnas, t.ex. på sop­tippar, kajer el. ban­gårdar
mållor, grå­bo, nässlor och andra ruderat­växter
belagt sedan 1824; till lat. rudera´tus 'sandig', till ru´dus 'grus'