publicerad: 2021  
rundhult rund­hultet el. rund­hulten, plural rund­hult el. rund­hultar
rund|­hult·et
substantiv
run`dhult
samman­fattande beteckning på master, stänger, rår, bommar och gafflar ofta koll. (trä)stång som in­går i riggen på (segel)far­tyg
belagt sedan 1698; av lågtyska rundholt med samma betydelse; till 1rund!! och 1hult!!; jfr ur­sprung till friholt