publicerad: 2021  
riksväg riks­vägen riks­vägar
riks|­väg·en
substantiv
rik`sväg
större väg i ett lands väg­nät
riks­väg 81; de viktigaste riks­vägarna kallas nu­mera europa­vägar
belagt sedan 1836