publicerad: 2021  
rättegångsfullmakt rättegångs­fullmakten rättegångs­fullmakter
substantiv
rätt`egångsfullmakt
full­makt för juridiskt om­bud att föra en parts talan vid rätte­gång
muntlig rättegångs­fullmakt; skriftlig rättegångs­fullmakt
belagt sedan 1838