publicerad: 2021  
rättegång rätte­gången rätte­gångar
rätte|­gång·en
substantiv
rätt`egång
förfarande som tillämpas när ett tviste­mål eller brott­mål läggs fram in­för eller behandlas av en dom­stol
SYN. mål 6
rättegångsförhandling; rättegångsprotokoll; skenrättegång
en rättegång (mot någon/något)
en rättegång (mot någon)
en rättegång (mot något)
rätte­gången mot krigs­förbrytarna; han är orättvist dömd och förtjänar en ny rätte­gång; hon är fri mot borgen och väntar på sin rätte­gång
belagt sedan 1407 (öppet brev utfärdat av biskop Brynolf i Skara med löfte till drottning Margareta att återställa lånat guld (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska rätganger; samman­satt av 3rätt 3 och 1gång 1