publicerad: 2021  
ombud om­budet, plural om­bud, bestämd plural om­buden
om|­bud·et
substantiv
[åm`-]
person som bevakar en annan persons eller grupps intressen ofta i juridiska samman­hang och enl. upp­drag
lokalombud; rättegångsombud; skyddsombud
(någons) ombud ombud (för någon)
bankens juridiska om­bud; valet av om­bud till partikongressen; personliga om­bud för dem med psykisk funktions­nedsättning; hon är fackligt om­bud för Lärarnas Riks­förbund
äv. om person som ut­för vissa upp­drag åt någon organisation eller dylikt
tipsombud
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska umbuþ 'upp­drag; myndighet; full­mäktig'; till bjuda